Menu

Ochrana osobných údajov

ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobních údajů v KOICentrum: Andrej Blaško - Jenka
1. Všeobecné INFORMACE k ochraně osobních údajů

Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů je Andrej Blaško - Jenka., Maloboršanská 98, 90050 Hrubá Borša okr. Senec IČO: 44352905, DIČ: 1080185106.

Andrej Blaško - Jenka si klade za úkol zodpovědně chránit osobní údaje všech svých ložisek klientovy v souladu s normami Evropské unie a právními předpisy České republiky, a to Zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osob s ohledem na zpracování osobních Datové ao volném pohybu těchto datové (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále len "zákon o ochraně osobních údajů").

Nižším najdete informace o tom, Jak zacházíme s osobními údaji svých ložisek klientovy a návštěvníkovy internetových stránek www.koikapor.sk na AKÉ účely SÚ tieto údaje využívány a AKÉ SÚ Další podmínky jejich zpracování. Prosíme, abyste si Všechny uváděné INFORMACE důkladně přečetli.
2. Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje SÚ i údaje o fyzické osobě, na zaklade kterych lze Přímo či nepřímo konkrétní fyzické osobu (Dále len "dotknutí osobu") Identifikovat.

Podle zdrojů #, z nichž pocházejí rozlišujeme dvě skupiny údajové: a) osobní údaje, které nám poskytujte Přímo klienti; b) osobní údaje, které čili získané od klientova, ale pocházejí z jinych zdrojů # např.: IP adresy, údaje z návštěvy naší internetové stránky Nebo od nezávislých třetích osob oprávněných s nimi zacházet a pod.

Podle právního základu je zpracovávání osobních údajů zákonné, když je splněna alespoň jedna z těchto podmínek: a) zpracování je nezbytné pro plněními SMLOUVY, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba; b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, ktere sleduje provozovatel; c) dotčená osoba vyjádřila Souhlas se zpracováním svých ložisek osobních údajů na jeden Nebo Vícesouradnicové konkretne účely:

a) Na Plněním SMLOUVY, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, zpracovává Andrej Blaško - Jenka nezbytné osobní údaje dotčených osob: jméno, příjmení, Bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti objednavatele z e-shopu, údaje k financování; jméno, příjmení, Bydliště, datum narození. Právním základem zpracování těchto údajů je plněním smluvních závazkový reklama Související s poskytováním objednaných SLUŽEB obchodního charakteru, a to najme objednání formou e-shopu. Dotyčná osoba je povinna poskytnutí uvedené osobní údaje, protože jejich neposkytnutím by znemožnilo uzavření SMLOUVY. Osobní údaje dotčených osob Mozu ačkoli poskytnuté hle třetím osobám, pokud je to třeba pro plněním SMLOUVY. Třetími stranami Mohou ačkoli obchodní partneři - zprostředkovatelé: firmy ktere provádějte realizacím a přepravních Společnosti. Se zprostředkovatel má provozovatel uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která zavazujeme zprostředkovatel dodržovat stanovené podmínky ochrany osobních údajů. Seznam obchodních partnerovy je dostupný v sídle provozovatele.

 

b) Osobní údaje stávající klienty Andrej Blaško - Jenka v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa mohou být provozovatelem využity i na marketingové aktivity za účelem propagace obdobných služeb, zajištění informační bezpečnosti, zasílání marketingových novinek a informací, newsletterů , akčních nabídek, zpracování individuálních nabídek, průzkumu trhu a spokojenosti s využívanými produkty. Zákonnost zpracování těchto údajů je v oprávněném zájmu provozovatele poskytnout adresátem ucelené, obecné a na klienta orientované informace ohledně nejnovějších speciálních nabídek.

Andrej Blaško - Jenka je povinen uchovávat osobní údaje na zvláštním seznamu odděleně od údajů poskytnutých pro jiné účely. Tento seznam musí být dostupný pouze oprávněným osobám společnosti a zpracovatelem dat. Společnost nesmí zveřejnit seznam nebo údaje žádné třetí osobě a neoprávněným stranám. Klienti se mohou z odebírání novinek kdykoliv odhlásit.

Poskytnuté osobní údaje uchováváme ve svých informačních systémech v souladu s právními předpisy a jen tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytnutí kvalitních služeb.

c) Andrej Blaško - Jenka oslovuje i potenciálních zákazníků např. prostřednictvím formulářů zveřejněných na své internetové stránce. V tomto případě je nezbytným právním základem pro získání a další zpracování osobních údajů souhlas dotčené osoby. Tento souhlas musí být svobodný, konkrétní a jednoznačný. Dotyčná osoba musí vědět, na jaký účel zpracování své údaje poskytuje. Dotyčná osoba má právo rozhodnout se, zda souhlasí nebo nesouhlasí se zpracováním osobních údajů. Ke každému konkrétnímu účelu musí být prokazatelně doložen samostatný souhlas dotčené osoby. Provozovatel bude při potvrzování souhlasu používat tzv. double-opt-in metodu (tj dotčená osoba bude dostávat reklamní e-maily pouze pokud v e-mailu s potvrzovacím linkem, který bude zaslán na její e-mailovou adresu, potvrdí aktivaci dané služby). Provozovatel je přitom povinen poskytnout své identifikační údaje, informace o účelu, právním základu a předpokládané době zpracování osobních údajů, pro který vyžaduje souhlas, dále informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým bude osobní údaje poskytovat, jakož i informace o případném úmyslu přenést osobní údaje do třetí země. Dotyčná osoba musí být informována o tom, že má možnost udělený souhlas kdykoliv jednoduše odvolat. Služby poskytované na internetové stránce, při kterých se vyžaduje souhlas dotčené osoby, nejsou adresovány přímo osobám ve věku nižším než 16 let.
3. Práva dotčené osoby

Při získávání osobních údajů poskytne provozovatel dotčené osobě i další informace potřebné k zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, jako jsou:

existence práva požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenesení údajů dalšímu provozovateli, aniž její provozovatel, kterému se tyto osobní údaje poskytli , bránil
právo podat stížnost orgánu dozoru
informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je dotyčná osoba povinna poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů
pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj
existence automatizovaného rozhodování včetně profilování - dotyčná osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují

 

Pokud má provozovatel v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje k jinému účelu než ten, na který byly získány, poskytne dotčené osobě před takovýmto dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další relevantní informace.
4. Zajištění bezpečnosti osobních údajů

Pro zajištění ochrany a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů přijal Andrej Blaško - Jenka odpovídající opatření a využívá moderní informační technologie.

Bezpečnostní opatření technické a organizační povahy chrání zpracovávané osobní údaje před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými způsoby zpracování.

Interními předpisy jsou pro zaměstnance provozovatele stanovené podmínky a pravidla pro přístup a zpracování osobních údajů v jednotlivých informačních systémech. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovanými prostředky, jakož i manuálně. Připojení na internet a předávání osobních údajů jsou zajištěny šifrováním a certifikátem SSL. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a nesmějí osobní údaje dávat třetím stranám bez souhlasu dotčené osoby.
5. Používání analytických nástrojů

Provozovatel používá ke sledování svých webových stránek analytický nástroj, který připravuje datový řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu. Když si návštěvník prohlíží stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, prohlížení dat, odchod ze stránky atd.), Ale tyto údaje nesmí být propojeny na osobu návštěvníka. Tento nástroj je nástrojem pro zlepšení ergonomického designu webové stránky, na vytváření uživatelsky přijatelné webové stránky a na zvýšení online zážitku návštěvníků. Společnost nepoužívá analytické systémy shromažďování osobních informací. Většina prohlížečů internetu akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost jejich vymazat nebo odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, návštěvníci si mohou nastavit své preference ohledně cookie individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se však rozhodnou neakceptovat cookies, nebudou moci používat některé funkce na naší webové stránce.

Provozovatel používá remarketingové kódy na zaznamenání, když si uživatel prohlíží určité stránky, což nám umožňuje v budoucnu nabízet služby cíleně přizpůsobené představám klienta. Cookie, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat.

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat